Trwa nabór do żłobka Maciejkowo- Zapraszamy do składania wniosków!

żłobek Maciejkowo w Szczecinie - Prawobrzeże

Zapraszamy do nas dzieci w wieku 1-4 lat!!! Mieścimy się w centrum osiedla Słoneczne - ul. Rydla 98. Zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę, pełne wyżywienie , ciekawe i pasjonujące zajęcia i warsztaty.


"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."

Oferujemy różnorodne metody dydaktyczne, bogatą ofertę zajęć dodatkowych i edukację poprzez zabawę w oparciu o podstawę programową MEN. Dodatkowo mamy opiekę logopedy.


W Akademii Małego Odkrywcy wykorzystujemy różne metody pracy z dziećmi, m.in.:

  • metoda "Dobrego startu" prof. Marty Bogdanowicz
  • metoda Carla Orffa
  • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • metoda Klanzy
  • metoda opowieści ruchowej J.C. Thulina
  • metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R.Labana

Nasza kadra to ludzie z doświadczeniem pedagogicznym, nie bojący się wyzwań edukacyjnych, wykonujący swoją pracę z ogromną pasją, nastawieni na indywidualność dziecka, na jego potrzeby, pokazujący małemu (wielkiemu) człowiekowi świat w sposób ciekawy i atrakcyjny.